Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Hana Bukovská, se sídlem Petrovy Vrchy 59, 251 01 Popovičky (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktním údajem správce je e-mail: mail@hanabukovska.cz.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zpracovávané osobní údaje

 1. Správce zpracovává Vaši e-mailovou adresu, kterou jste mu poskytl/a při žádosti o zasílání informací o nově publikovaných článcích na tomto webu (dále jen „Newsletter“).

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání „Newsletteru“.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání Newsletteru, nejdéle však 15 let.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Vámi zadaný e-mail je sdílen s MailChimp, jehož prostřednictvím se uskutečňuje samotné rozesílání Newsletteru.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.
 2. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 3. Správce dále prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním formuláře pro přihlášení k Newsletteru potvrzujete, že jste seznámen/a se Zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto Zásady změnit. Novou verzi Zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.


Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 2. 11. 2023.